Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Vật liệu mao quản nano

Giới thiệu

Vật liệu mao quản nano  (Nanoporous)

Vật liệu mao quản nano là loại vật liệu bao gồm khối hữu cơ hoặc vô cơ đặc bên trong có các lỗ rỗng. Các lỗ rỗng thường có có đường kính 100 nm hoặc nhỏ hơn. Nó là loại vật liệu nhẹ có tính năng kim loại nhưng có tính chất hữu ích như mật độ thể tích thấp, diện tích bề mặt cao, độ dẫn nhiệt thấp, giảm tiếng ồn, giảm rung động. Vật liệu có một loạt ứng dụng và được lĩnh vực khoa học vật liệu mới chú ý.

Bảo ôn đường ống

Bảo ôn đường ống là loại vật liệu hoặc kết hợp vật liệu cách nhiệt bọc xung quanh ống làm chậm dòng nhiệt năng. Bảo ôn làm giảm phần lớn tổn thất năng lượng do đó làm giảm chi phí sử dụng năng lượng. Bảo ôn đường ống phải tuân thủ cấp cách điện cách nhiệt (insulation class), nhiệt độ vận hành, và độ dày trong bản vẽ Sơ đồ Đường ống và Thiết Bị (P&ID).

Chức năng của bảo ôn đường ống

Bảo ôn đường ống có ba chức năng chính:

    • Giảm đáng kể sự truyền nhiệt năng đến và đi từ bề mặt đường ống (tránh tổn thất nhiệt năng). Vì vậy bảo ôn đường ống là bảo toàn năng lượng.
    • Chống lại sự hình thành và tụ hơi ẩm trên bề mặt đường ống do ngưng tụ trên mặt lạnh (bảo ôn lạnh).
    • Tránh nhân viên bị thương khi tiếp xúc bề mặt đường ống (bảo vệ cá nhân).

FM 4910 thử khả năng bắt cháy cho nhựa phòng sạch

FM 4910 "Quy trình kiểm tra khả năng bắt cháy cho vật liệu phòng sạch" xác định cách đánh giá lan truyền lửa trên vật liệu và độ tỏa khói, hai yếu tố quan trọng đo lường cho vật liệu phòng sạch. Tiêu chuẩn nhằm mục đích "đảm bảo sản phẩm đạt tối thiểu các điều kiện về hiệu suất, an toàn và chất lượng".

Mỗi vật liệu phải trả qua 3 bài kiểm tra về chỉ số lan truyền lửa (Fire Propagation Index - FPI) và chỉ số thiệt hại khói Smoke Damage Index (SDI).