Main menu

Giao thông thông minh

Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:      Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy      Cải thiện độ an toàn và an ninh cho hành khách      Tối ưu hóa luồng giao thông      Tích hợp hệ thống giao thông thông minh      Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ sở hạ tầng mới và hiện có.  Giảm tai nạn nhờ việc áp dụng các sản phẩm mới bao gồm camera tốc độ (speed cameras), phát hiện vượt đèn đỏ (red light ca...

Lưới điện thông minh SmartGrid

Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn. Thực sự hiệu quả Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả. Thông minhThông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu dùng, ngành công nghiệp và cơ quan quản lý cách thức tốt hơn để quản lý sử dụng năng lượn...

Cung cấp vật tư lắp đặt, bảo…

VT Techlogy giúp các nhà khai thác, công ty lắp đặt, công ty bảo dưỡng duy trì mạng hiệu suất cao để có trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cuối với sự chăm sóc chủ động và phản ứng. Dịch vụ sản xuất, cung cấp vật tư bảo trì phòng ngừa, khắc phục và thường xuyên của VT Techlogy giúp cho việc vận hành mạng của khách hàng hiệu quả hơn và mang lại lợi ích thương mại tối đa để nhà khai thác dịch vụ tập trung vào doanh thu và sự hài l...

Kết nối cộng đồng