Giải pháp

Cung cấp vật tư lắp đặt, bảo…

VTTechlogy - avatar VTTechlogy

VT Techlogy giúp các nhà khai thác, công ty lắp đặt, công ty bảo dưỡng duy trì mạng hiệu suất cao để có trải nghiệm tốt nhất cho người dùng...

Read more

Nhiễu xuyên điều chế thụ độ…

30-07-2020 Hits:55 Hỏi & Đáp VTTechlogy - avatar VTTechlogy

Nhiễu xuyên điều chế thụ động (PIM) là dạng nhiễu xuyên biến dạng xuất hiện trong trong các phần tử thụ động hoặc đáp ứng không tuyến tính với tín...

Read more

Kết nối cộng đồng