Main menu

Giao thông thông minh - Intelligent Tran…

Giải pháp

Vien Tin Technology Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product desc...

Read more

Lưới điện thông minh SmartGrid

Giải pháp

Vien Tin Technology Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện th...

Read more

Số hóa truyền hình

Giải pháp

Vien Tin Technology Số hóa truyền hình Product description: Số hóa truyền hình . ...

Read more

Tin tức nổi bật

Thu thập dữ liệu theo giao thức truyền t…

01-06-2018 Hits:176 Hỏi & Đáp VT Techlogy

Thu thập dữ liệu theo giao thức truyền thông IEC 61850 trong trạm biến áp ...

Read more