Main menu

Giao thông thông minh - Intelligent Tran…

VT Techlogy Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product description: Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems . ... Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:      Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy      Cải thiện độ an toàn và an ninh cho hành khách      Tối ưu hóa luồng giao thông      Tích hợp hệ thống giao thông thông minh      Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ s...

Lưới điện thông minh SmartGrid

VT Techlogy Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện thông minh SmartGrid . ... Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn. Thực sự hiệu quả Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả. Thông minhThông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu...

Cung cấp vật tư lắp đặt, bảo dưỡng eNode…

VT Techlogy Bảo dưỡng eNodeB Product description: Bảo dưỡng eNodeB. ... VT Techlogy giúp các nhà khai thác, công ty lắp đặt, công ty bảo dưỡng duy trì mạng hiệu suất cao để có trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cuối với sự chăm sóc chủ động và phản ứng. Dịch vụ sản xuất, cung cấp vật tư bảo trì phòng ngừa, khắc phục và thường xuyên của VT Techlogy giúp cho việc vận hành mạng của khách hàng hiệu quả hơn và mang lại lợi ích thương mại ...

Find us on the social