Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Mô hình đơn giản tự động hóa trạm biến áp
Featured

Tự động hóa trạm biến áp

Tự động hóa trạm biến áp (Substation automation system - SAS) đã được triển khai trong 30 năm vừa qua, nhưng phát triển rất nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây với tư cách là công nghệ tiên tiến kiểm soát mọi vận hành đơn lẻ trong trạm biến áp. Trong vài năm tới, thế hệ trạm biến áp tiếp theo sẽ triển khai rộng rãi trên toàn thế giới. Tại các trạm này, bus trạm (station bus) sẽ kết nối trực tiếp với thiết bị điện thông minh IED dùng bảo vệ, điều khiển, giám sát thiết bị được đặt tại mức trạm (station level) và process bus sẽ kết nối với thiết bị tại sân mức ngăn lộ.

Featured

Liên kết dữ liệu VHF

Liên kết dữ liệu VHF (VHF Data Link,  VHF Digital Link - VDL) là phương thức gửi thông tin giữa máy bay và trạm mặt đất (với VDL Mode 4 còn là gửi giữa các máy bay khác). Liên kết dữ liệu VHF hàng không sử dụng băng tần 117.975–137 MHz do Liên minh Viễn thông Quốc tế dành cho dịch vụ Hàng không di động. Nó bao gồm các tiêu chuẩn ARINC cho ACARS dành cho VHF và các liên kết dữ liệu được triển khai trên 14,000 máy bay, tiêu chuẩn ICAO do Phân ban Thông tin Hàng không (Aeronautical Mobile Communications Panel - AMCP) đưa ra vào năm 1990. Mode 2 là mode liên kết dữ liệu duy nhất hỗ trợ liên lạc giữa Phi công và Kiếm soát viên Không lưu Hàng không (Controller Pilot Data Link Communications ).

Featured

Tiêu chuẩn NEK 606

Tiêu chuẩn NEK 606 do Hiệp hội Dầu khí Nauy đưa ra năm 1993 dựa theo Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho các loại cáp đặc biệt. Tiêu chuẩn kỹ thuật này bắt đầu được đưa ra vào năm 1980 đáp ứng cho một số loại cáp đặc biệt được sử dụng trên các giàn khoan và công trình ngoài khơi.

Đặc điểm quan trọng của tiêu chuẩn kỹ thuật này:

- Được khởi xướng bởi các bên tham gia.

- Hướng dẫn các yêu cầu với cáp sử dụng ngoài khơi.

- Quy định các yêu cầu thử nghiệm, chứng nhận và công nhận cáp ngoài khơi.

- Góp phần phát triển các loại cáp phù hợp và an toàn.

- Hướng dẫn chi tiết các quy định của EU, luật và quy định.