Nhà máy

Nhà máy

Bảo ôn chịu lửa Calcium silicate

Bảo ôn Calcium silicate dành cho thiết bị công nghiệp, được tạo hình sẵn cho đường ống và khối. Sản phẩm được cung cấp cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, nhà máy hóa chất ...

Cảm biến môi trường kết hợp RFID

 

  • Thiết bị đo PH và nhiệt độ
  • Thiết bị đo Ammonium kết hợp Nitrate

  • Dùng RFID hoặc cáp 10m để truyền tín hiệu
  • Vỏ thép không gỉ
  • Thu thâp dữ liệu về máy tính

Băng SelfAmalgamating Tape PIB

Chỉ tiêu kỹ thuật

Băng self amalgamating tape, Selffusing Insulation Tape

 

Dây quang cảm biến phát hiện ngọn lửa

Dây quang sensor ngọn lửa SF810

P/N: SF810-F0-G-3600-N, L: 3600mm S/N: F2JS15G6897

Gốm chống cháy Densit Wearflex 2000

Gốm chống mòn Densit

Gốm chống mòn Densit 2000 là hỗn hợp trộn sẵn một thành phần, có thể trát vữa dùng bảo vệ bề mặt khu vực mài mòn nặng, cho khả năng chịu nhiệt đến 400°C. Trong khoảng thời gian ngắn có thể lắp đặt lớp lót chống mòn hoặc kết hợp vật liệu chống mòn và vật liệu bảo ôn rất nhẹ và hiệu quả cao.

Băng Butyl Rubber Tape

Băng butyl tape, .

Ứng dụng