Nhà máy

Nhà máy

Bộ đo xa Datalogger

Bộ thu thập dữ liệu Datalogger

sản xuất theo thông tư 10 . Kết nối tới các sensor/analyzer/transmitter để hiển thị các giá trị đo lường.

- Phần mềm có chức năng ghi lại dữ liệu quan trắc, trạng thái trạm, tình trạng vượt ngưỡng các thông số đo.

Dữ liệu được lưu giữ đồng thời tại cơ sở dữ liệu và hai dạng file text (*.txt) (theo qui định) và file *.csv, truyền file *.txt đến các FTP server theo nhịp thời gian khai báo

- Tên và cấu trúc file *.txt tuân theo qui định hiện hành của nhà nước Việt Nam. Cho phép xuất báo cáo theo nhiều định dạng thông dụng.

- Truyền dữ liệu dang file theo đúng định dạng về Sở TNMT Môi trường tỉnh.

- Có khả năng cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng.

...

Băng SelfAmalgamating Tape PIB

Chỉ tiêu kỹ thuật

Băng self amalgamating tape, Selffusing Insulation Tape

 

Lõi lọc xăng dầu

FILTER. BEA-TECH, F-1901/F1903. ; PART NUMBER : BGN-6894-005-GG-SB.

ELEMENT,FILTER ; PART NUMBER : 6111000.

Băng sửa ống rò rỉ

Product description: Băng sửa chữa khẩn cấp chống rò rit chất lỏng công nghiệp, dầu khí, phần kết nối ống PVC và máy bơm, rò rỉ ống dẫn nước. Thiết kế chịu tia UV và nhiệt độ cao, dễ dàng cuốn làm kín và cường độ chịu lực cao.. ...

Cảm biến máy đo độ rung, cân bằng động

Ứng dụng:

NG UNLOADER ROBOT AMR

Cánh tay robot

Cụm tay máy robot

Kết cấu Kiểu khớp nối hoặc tương đương Tải trọng tối đa cho phép ≥10 kg Tầm với ngang ≥1418 mm Số trục điều khiển ≥6 Sai số vị trí lặp lại ±0,04 mm Tốc độ tối đa ≥2000 mm/giây

Phạm vi hoạt động * Cánh tay: + Trục l: 360° (±180°) + Trục 2: 360° (±180°) + Trục 3: 540° (±270°) * Cổ tay: + Trục 4: 380° (±190°) + Trục 5: 360° (±180°) + Trục 6: 380° (±190°)