Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Featured

Chuẩn SpaceWire

SpaceWire là chuẩn mạng máy tính kết nối các cảm biến tốc độ cao, bộ xử lý, bộ nhớ và hệ thống đo xa điều khiển từ xa dành cho công nghiệp hàng không vũ trụ. Nó có tốc độ từ 2 đến 200 Mbit/s, hai chiều, song công, liên kết dữ liệu giữa các thiết bị hỗ trợ SpaceWire. Mạng được xây dựng theo ứng dụng cụ thể dùng điểm - điểm hoặc routing switches. Thông tin được gửi theo liên kết SpaceWire theo gói tin riêng biệt. Thông tin điều khiển và thời gian cũng được gửi theo liên kết SpaceWire.

Featured

Tiêu chuẩn bảo mật NERC CIP

Tiêu chuẩn bảo mật NERC CIP là bộ các tiêu chuẩn nhằm quy định, triển khai, giám sát và quản lý bảo mật tại cơ sở hạ tầng điện quan trọng Bắc Mỹ. Tiêu chuẩn đưa ra khung bảo mật nhằm xác định và hỗ trợ bảo mật tại những thiết bị liên quan đến hoạt động hiệu quả và tin cậy lưới điện Bắc Mỹ.  Tiêu chuẩn NERC CIP áp dụng cho toàn bộ liên quan đến lưới điện bao gồm: bên sử hữu, người vận hành và người sử dụng. 

Trạm gốc TETRA BS-400 PLUS và BS-400 Node

Tiêu chuẩn bộ đàm TETRA

TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) là tiêu chuẩn bộ đàm di động truyền dẫn số phát triển dành cho người dùng, tổ chức chuyên nghiệp như:

- An ninh công cộng.

- Giao thông.

- Điện lực.

- Cơ quan chính phủ.

- Quân đội.

- Dầu khí.

- Thương mại và Công nghiệp.