Main menu

Giải pháp

Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực VT Techlogy
Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product description: Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems . ...

Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:

     Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy
     Cải thiện
độ an toàn và an ninh cho hành khách
     Tối ưu hóa luồng giao thông
     Tích hợp hệ thống giao thông thông minh
     Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ sở hạ tầng mới và hiện có.

 Giảm tai nạn nhờ việc áp dụng các sản phẩm mới bao gồm camera tốc độ (speed cameras), phát hiện vượt đèn đỏ (red light cameras), radar phát hiện đi sai làn đường và các giải phápgiám sát ảnh khác, gây nguy hiểm cho lái xe.

Xem thêm: Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems

Lưới điện thông minh SmartGrid

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực VT Techlogy
Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện thông minh SmartGrid . ...

Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn.

Thực sự hiệu quả

Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả.

Thông minh
Thông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu dùng, ngành công nghiệp cơ quan quản lý cách thức tốt hơn để quản lý sử dụng năng lượng kiểm soát chi phí.

Giải pháp

Thiết kế, xây dựng và tích hợp các giải pháp hoàn chỉnh lưới điện thông minh. Khách hàng của chúng tôi có được một lưới điện thông minh, không chỉ đơn thuần là các sản phẩm cho lưới điện thông minh.

Xem thêm: Lưới điện thông minh SmartGrid

Giải pháp Fttx

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực VT Techlogy
Giải pháp Fttx Product description: Giải pháp Fttx. ...

Giải pháp cáp quang đến thuê bao Fibre to the x (Fttx) giúp Nhà Cung Cấp Dịch vụ cung cấp tất cả dịch vụ trên mạng quang.  Bao gồm tín hiệu truyền hình, điện thoại, dữ liệu và các dịch vụ khác bằng sợi cáp quang.

Ngày nay, khách hàng luôn luôn yêu cầu mạng băng rộng nhanh hơn và truy nhập dễ hơn. Đây là thách thức với Nhà Cung cấp dịch vụ.  Việc yêu cầu băng thông lớn hơn từ khách hàng cũng phát sinh từ các ứng dụng nối mạng hiện đại.

 

Xem thêm: Giải pháp Fttx