Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực

Innovation Material Supplier

Are you looking for a staber supplier of material? Do you think need innovate product can cut through a stagnant market and meet customer needs in new, exciting ways. We can build desidned material into product specifications, just as they include requirements for grades of materials or target times to market.  

 

Engineering Business Sector

This refers to our business segments relating mostly to the survey and consultant, engineering and maintenance service, which includes our solutions business for facility life extension and energy saving. We also provides the services relating to the remote monitoring and automation of the facility.

Giao thông thông minh

Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:

     Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy
     Cải thiện
độ an toàn và an ninh cho hành khách
     Tối ưu hóa luồng giao thông
     Tích hợp hệ thống giao thông thông minh
     Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ sở hạ tầng mới và hiện có.

Lưới điện thông minh SmartGrid

Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn.

Thực sự hiệu quả

Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả.

Thông minh
Thông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu dùng, ngành công nghiệp cơ quan quản lý cách thức tốt hơn để quản lý sử dụng năng lượng kiểm soát chi phí.

Sản xuất vật tư, thiết bị

 Chúng tôi sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng. Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong môi trường khắc nghiệt như chịu nhiệt độ cao, độ ăn mòn cao ... Sản phẩm giúp nhà sản xuất, nhà thầu đạt hiệu quả cao, thỏa mãn yêu cầu sử dụng trong khi giảm chi phí vận hành.