Tin tức

Cơ quan Thương Mại và Hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ (USTDA) ngày 29/7/2002 thông báo đã trao khoản tài trợ cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia (NPT) để hỗ trợ kỹ thuật phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam. NPT đã chọn công ty  Actionable Strategies LLC Hoa Kỳ để thực hiện hợp đồng này.

Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước PEVP POC đã ký hợp đồng cung cấp ống thép với  Công ty Dong Yang thuộc tập đoàn KBI Hàn Quốc chuyên cung cấp ống théo đường kính lớn cho dự án mở rộng giàn Đại Hùng - Phase 3. Hợp đồng thực hiện từ 16 tháng 10 đến 15 tháng 1 năm 2023.

Tags:

Chuyên mục phụ