Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Giao thức ICCP / TASE.2

Giao thức Truyền thông Liên kết Trung tâm Điều khiển ( Inter-Control Center Communications Protocol - ICCP) hay tiêu chuẩn EC 60870-6/TASE.2 là giao thức các trung tâm điều khiển điện lực dùng trao đổi trao đổi thông tin qua mạng diện rộng WAN giữa trung tâm điều độ quốc gia với các trung tâm điều khiển vùng, công ty điện lực và các công ty không phải điện lực. ICCP được quy định chi tiết theo tiêu chuẩn International Electrotechnical Commission (IEC) 60870-6 Telecontrol Application Service Element 2 (TASE.2)

Kiến trúc CUSS 2.0

Quầy tự phục vụ CUSS 2.0

Quầy tự phục vụ CUSS đã nhanh chóng trở thành thành phần không thể thiếu của ngành hàng không và du lịch, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ, giảm chi phí phần cứng và bảo trì, giúp sân bay sử dụng không gian tốt hơn. CUSS giúp nhiều cho ngành hàng không vì sử dụng chung công nghệ sử dụng tại sân bay, cảng biển, khách sạn và tàu hỏa.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế IATA chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn dùng chung cho ngành công nghiệp và các bên liên quan tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ. Ưu tiên của các sân bay là lập kế hoạch tự động hóa, tối ưu hiệu quả hoạt động. Việc sử dụng các tiêu chuẩn chung sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng cường công suất phục vụ.

Đo động thời gian thực RTK

Đo động thời gian thực RTK

Ra đời vào giữa những năm 1990, đo động thời gian thực (Real-time kinematic positioning  - RTK) là kỹ thuật GNSS vi sai cho phép định vị độ chính xác cao trong vùng lân cận bằng cách đo  phase sóng mang giữa trạm tĩnh (base station) và trạm động (rover station) để loại bỏ sai số định vị theo phương pháp chỉ sử dụng vệ tinh, cho độ chính xác đến mức centimet. Phương pháp này được sử dụng trong khảo sát đất đai, thủy văn và dẫn đường máy bay không người lái.