EDPR mua lại điện mặt trời Trung Sơn

EDPR mua lại điện mặt trời Trung Sơn

Công ty Năng lượng Tái tạo EDPR Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận với công ty Trina Solar Trung Quốc để mua lại nhà máy điện mặt trời Trung Sơn với giá 36 triệu đô la. Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn tại Tỉnh Khánh Hòa, có công suất 28 MWac (35 MWdc), phát điện thương mại từ tháng 12 năm 2020 và có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 20 năm.

Việc thâm nhập thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam qua việc mua lại nhà máy điện mặt trời Trung Sơn nằm trong kế hoạch kinh doanh của EDPR, trong kế hoạch tăng trưởng 20 GW đến năm 2025 của hãng.


In bài này   Gửi Email bài này