Kiểm tra các dự án điện mặt trời bằng không ảnh

Kiểm tra các dự án điện mặt trời bằng không ảnh

Ngày 14/9, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân đã chủ trì cuộc họp về quản lý nguồn điện mặt trời. Sau khi nghe các báo cáo Tổng giám đốc đã yêu cầu EVNEPTC khẩn trương mua hoặc thuê dịch vụ không ảnh để để giám sát hỗ trợ việc vi phạm hợp đồng mua bán điện mặt trời trước 25/9/2021. Giao ENVSPC, EVNCPC báo cáo tọa độ lắp đặt, chụp ảnh thực tế bằng flycam tại thời điểm hiện tại với hình ảnh (không ảnh hoặc ảnh chụp) lúc phát điện thương mại COD và các thời điểm sau đó đến nay để đánh giá tình hỉnh vi phạm hợp đồng của các dự án điện mặt trời mái nhà.

Việc kiểm tra thực hiện với 70 dự án điện mặt trời mái nhà kèm văn bản 5373/EVN-KD ngày 1/9/2021 và 277 dự án điện mặt trời mái nhà mà Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN yêu cầu kiểm tra.


In bài này   Gửi Email bài này