Năng lượng

Phần mềm DCS

- Hỗ trợ cài đặt được trên hệ điều hành Window Server 2019 hoặc cao hơn Window 10 LTSC.
- Phần mềm DCS phiên bản mới cho phép cập nhật tính năng, vá lỗi hỗ trợ từ Nhà sản xuất.

Yêu cầu:
- Bao gồm các công cụ, tiện ích đi kèm (OPC, HISBACKUP,....)
- Bao gồm dịch vụ cài đặt, chuyển đổi phần mềm DCS sang thế hệ mới trên các máy tính (OWS1, OWS 2, DS1, DS2, GW1, GW2, LIC, SS, ES, Eng-Laptop).
- Cung cấp dongle key (hoặc softkey) cho toàn bộ hệ thống theo chính sách Center License (CLS) của Nhà sản xuất.
- Bao gồm phần mềm SCADA có bản quyền hỗ trợ giao thức IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104 và modbus.

- Có cấu hình giao tiếp với rơ le bảo vệ theo giao thức truyền thông IEC-61850;

- Cho phép người sử dụng (nhân viên kỹ thuật NMTĐ) hiệu chỉnh, cấu hình, thay đổi thông số cài đặt, giao diện…

- Phần mềm DCS giao tiếp, truyền thông với các PLC tại các LCU hiện hữu bằng công cụ phần mềm .

 

Mã sản phẩm

Phần mềm DCS Symphony Plus

Các công cụ, tiện ích đi kèm (OPC, HISBACKUP,..) + Dịch vụ cài đặt, chuyển đổi phần mềm DCS hiện hữu lên phần mềm DCS Synphony Plus trên các máy tính (OWS1, OWS 2, DS1, DS2, GW1, GW2, LIC, SS, ES, Eng-Laptop). - Cung cấp softkey cho toàn bộ hệ thống theo chính sách Center License (CLS) của Nhà sản xuất ABB. - Phần mềm SCADA có bản quyền hỗ trợ giao thức IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104 và Modbus. - Có thể cấu hình giao tiếp với rơ le bảo vệ theo giao thức truyền thông IEC-61850; - Cho phép người sử dụng (nhân viên kỹ thuật NMTĐ) hiệu chỉnh, cấu hình, thay đổi thông số cài đặt, giao diện… - Phần mềm DCS Symphony Plus giao tiếp, truyền thông với các PLC tại các LCU hiện hữu thông qua giao thức của ABB. - Phù hợp với phần cứng và phần mềm lập trình PLC ABB dự kiến thay thế sau này (thay thế cho PLC CPU PM***)

PLC AC800M, PM861A