Tin tức

EVN HCMC và hãng Trilliant ký hợp đồng lưới điện thông minh

Trilliant, hãng sản xuất lưới điện thông minh, đã ký hợp đồng với EVN HCMC, công ty điện lực lớn nhất Việt Nam thuộc EVN, cho một dự án lưới điện thông minh. Lễ ký kết hợp đồng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC, Ông Clark Jennings Giám đốc khu vực Mark Dunn từ Cơ quan Phát triển Thương mại Hoa Kỳ (USTDA ), hãng Trilliant.

Do sự quan trọng chiến lược của năng lượng với phát triển kinh tế-xã hội đất nước, Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản vay 500 triệu USD tài trợ cho Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực, hiệu quả và độ tin cậy của cơ sở hạ tầng điện ở những khu vực then chốt phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài việc sử dụng các nguồn tài trợ để cải thiện cơ sở hạ tầng lưới điện, dự án hỗ trợ công nghệ lưới điện thông minh để theo dõi, kiểm soát và bảo vệ hạ tầng quan trọng để cải thiện độ tin cậy và giảm mất điện.

Giải pháp lưới điện thông minh của hãng Trilliant dùng mạng RF mesh cho đo điện tự động và Tự động hóa lưới điện phân phối ( AMI and Distribution Automation networks). Giải pháp cung cấp cho các nhà bán lẻ năng lượng nhiều tùy chọn tính linh hoạt để giải quyết bất kỳ nhu cầu kinh doanh lưới điện thông minh, và đặc biệt phù hợp với mục tiêu đặc biệt, mô hình quản lý, lãnh thổ dịch vụ.