Thiết bị tự động trạm biến áp RTU SICAM A8000, AK3

Dòng thiết bị RTU SICAM A8000 hỗ trợ tự động hóa trạm biến áp, biến áp không người trực hỗ trợ hoàn toàn IEC 61850 thay thế cho dòng RTU SICAM AK3 trước đó mà không cần phải đi lại dây tín hiệu.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Giao thức hỗ trợ

  • 2x RJ45 (Eth), 1x RS232 (RJ45), 1x RS485, 10x RJ45 (Eth) with CI-modules
  • IEC 60870-5-101/-103/-104, Modbus RTU / TCP
  • IEC 61850 Ed1/Ed2 Client & Server incl. GOOSE
  • DNP3 Master/Slave serial, TCP/IP

Tín hiệu đầu vào / đầu ra

Tối đa 2048 tín hiệu I/O với 8 modun x 16 I/O.

Tiêu chuẩn tương thích điện từ

  • IEC 60870-2-1, IEC 61010, IEC 60255-5, IEC 61000-4, EN 55022, CE marking

Modun cũ từ Sicam AK3

  • 6MF10130CA160AA0, CP-2016 Central Processor AK 3
  • 6MF10132CA100AA0, CP-2019 Communication/Processing AK 3

  • 6MF10130CF510AA0, SM-2551 Serial Interface Processor 2 SI

  • 6MF10130AF510AA0, SM-0551 Serial Interface Processor 1 SI

  • 6MF10130CF580AA0, SM-2558 Ethernet-Interf. 1x100TX,(+1SI)