Thiết bị đồng bộ thời gian GPS

Thiết bị đồng bộ thời gian GPS

Máy chủ đồng bộ thời gian GPS chạy độc lập hoặc phối hợp cùng tối đa 02 máy chủ thời gian NTP khác (phiên bản công nghiệp) hoặc 07 máy chủ  thời gian NTP (phiên bản Datacenter).

Module tín hiệu đầu ra: 

IRIG-B (analogue / digital)
DCF77
Cyclic Pulses

Giám sát tập trung (tuỳ chọn) hoặc giám sát từng máy chủ thời gian (tuỳ chọn).

Thiết bị đồng bộ thời gian GPS

Tính năng

 • Cài đặt đơn giản và vận hành an toàn qua trình duyệt web. Mật khẩu mã hoá web hoặc SSH/Telnet.
 • Trạng thái thể hiện trên Web Guide.
 • Thông tin hoạt động thể hiện trên màn hình LCD và LED thiết bị (trong trường hợp không dùng WEBGUIDE).
 • An toàn bằng mã hoá key (symmetric keys) và quy định quyền truy cập (access restriction).
 • autokey
  deactivation of non-used network protocols
  SyncOFF Timer
 • Mạch ăngten GPS và mạch điều khiển ăng ten được cách ly.
 • Đồng bộ tín hiệu GPS thời gian dùng giao thức NTP the time serve.
 • Đồng bộ thiết bị IEC 61850 qua NTP/SNTP.
 • Độ chính xác GPS cao do cấu trúc thạch anh bên trong.

In bài này   Gửi Email bài này