Tin tức

Chiến lược lưới điện thông minh Siemens

Thierry Godart, chủ tịch của bộ phận lưới điện thông minh Siemens  Hoa Kỳ tuyên bố rằng năm 2012 sẽ tích hợp toàn bộ. "Chúng tôi muốn trở thành nhà tích hợp lưới điện thông minhhàng đầu". Siemens tích hợp trạm biến áp kiểm soát phòng điều khiển. ba nền tảng lại với nhau tạo ra một lưới điện thông minh end-to-end.

Tích hợp quản lý thiết bị đo
Với việc mua lại MDM của hãng eMeter, Siemens có nền tảng toàn diện. Bộ công cụ phần mềm do hãng đưa ra giúp các các đối tác sử dụng để xây dựng hệ thống eMeter.

Tích hợp trạm biến áp
Siemens nhấn mạnh tăng cường về trạm biến áp đi kèm cũng giống nhiều tiện ích cần thiết phải hiện đại hóa. Theo quan điểm của Siemens, tiêu chuẩn 61850 cần được áp dụng phổ biến.

Trong lĩnh vực trạm biến áp, Siemens sẽ được dựa rất nhiều vào công ty mới mua RuggedCom, dẫn đầu trong định tuyến và thông tin liên lạc trạm biến áp. Siemens cũng sẽ được đẩy mạnh khả năng phục hồi nhanh "tự chuẩn đoán." Trong lĩnh vực này, hãng sử dụng công nghệ từ S & C Electric.

Trung tâm điều khiển tích hợp

Giống như nhiều nhà cung cấp khác, Siemens muốn có đưa hệ thống theo định hướng kiến trúc (SOA) cho ngành năng lượng. Godart nhấn mạnh rằng các nền tảng Siemens có thể làm việc với bất kỳ enterprise service bus (ESB). Và đó Siemens đang hợp tác với các đối tác để làm cho các ứng dụng của họ tương thích plug-and-play.

Siemens đã tạo ra nền tảng Spectrum cho các ứng dụng trong trung tâm điều khiển. Godart tin rằng sẽ xóa nhòa ứng dụng quản lý năng lượng định hướng truyền tải (transmission-oriented energy management systems - EMS) và ứng dụng quản lý năng lượng định hướng phân phối (distribution-oriented distribution management systems - DMS). Thế hệ tiếp theo sẽ không có phân chia giữa giữa phân phối và truyền tải,". Ví dụ một khách hàng Siemens là Iberdrola đã xây dựng "hệ thống quản lý phân phối tiên tiến."

Siemens với triển vọng lưới điện thông minh

Hiện nay ABB cố gắng xây dựng một bộ phận phần mềm dưới thương hiệu Ventyx. Schneider tập trung vào thiết bị năng lượng sử dụng phía khách hàng. General Electric dựa trên công nghệ đám mây. Alstom với nền tảng DMS.

Siemens cạnh tranh trực tiếp với Accenture, Capgemini IBM. Khi nói đến cạnh tranh , Godart nghĩ rằng Siemens thể giành chiến thắng bằng kết hợp Công nghệ Điều khiển (OT) với Công nghệ IT. "Bởi vì kinh nghiệm trong kỹ thuật và thiết bị của chúng tôi, chúng tôi có thể làm tốt hơn trong việc đưa lĩnh vực công nghệ thông tin vào doanh nghiệp," ông nói.