EVN SPC và Liên danh Siemens ký hợp đồng gói lưới điện thông minh

EVN SPC và Liên danh Siemens ký hợp đồng gói lưới điện thông minh

  Ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty điện miền Nam (EVNSPC) và Siemens Consortium bao gồm Siemens AG,  Power Automation - liên doanh giữa Siemens và Power Singapore, Siemens Limited Việt Nam ký hợp đồng gói thầu DEP-SPC -SCADA-1 lưới điện thông minh, trong đó bao gồm thiết kế, cung cấp, lắp đặt và vận hành thử hệ thống SCADA / DMS trạm 110kV không người trực.  Hợp đồng trị giá 15 triệu đô la, là một phần của Dự án Phân phối hiệu quả (DEP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới.

  Hệ thống SCADA / DMS được lắp đặt và đưa vào hoạt động vào tháng 9 năm 2016, dự kiến sẽ cải thiện đáng kể tính sẵn sàng và hiệu quả của mạng lưới phân phối tại 21 tỉnh, thành phố trong khu vực phía nam của Việt Nam cũng như giảm tổn thất điện năng. Bên cạnh đó, Trạm 110kV không người trực sẽ cho phép EVNSPC tiết kiệm lớn từ việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực.

  Đây là dự án đầu tiên lưới điện thông minh được thực hiện tại Việt Nam và EVN SPC là người tiên phong trong ứng dụng.

  Hợp đồng Siemens Smart Grid bao gồm thiết kế, cung cấp, triển khai vận hành thử các hệ thống SCADA / DMS hệ thống trạm không người trực cho 21 tỉnh, thành phố ở miền nam Việt Nam.  Hệ thống Điều khiển giám sát thu thập dữ liệu (SCADA) sử dụng giao diện điều hành, kiểm soát và giám sát lưới điện trong khi hệ thống quản lý phân phối kết hợp (DMS) tối ưu hóa điều khiển hệ thống phân phối. Spectrum Power, sản phẩm / DMS SCADA của Siemens, cung cấp cho các nhà khai thác mạng lưới kiểm soát việc quản lý lưới điện và nguồn cấp. Hơn nữa, nó giúp cắt giảm chi phí bảo trì lưới  giảm thời gian khôi phục lỗi.


In bài này   Gửi Email bài này