EVNHCMC: Xây dựng lộ trình phát triển lưới điện thông minh

EVNHCMC: Xây dựng lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Tin từ Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, Tổng Công ty đã xây dựng lộ trình phát triển lưới điện thông minh thông qua kế hoạch xây dựng lưới điện thông minh nhằm mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.


Hiện EVNHCMC đã triển khai các phần cơ bản liên kết lưới điện thông minh: Hệ thống tự động hóa trạm (SAS), Hệ thống tự động hóa lưới phân phối (DAS), Hệ thống SCADA/DMS/OMS, Hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng (CRM), Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI), Ứng dụng GIS/AM/FMS. Tất cả các thành phần được kết nối với nhau thông qua hạ tầng truyền tin xuyên suốt. Ban chỉ đạo xây dựng lưới điện thông minh của EVNHCMC cũng đã được thành lập.

Để phát triển lưới điện thông minh, EVNHCMC đang triển khai nhiều dự án như AMI giai đoạn 1 với quy mô 60.000 điện kế thông minh, dự án  SCADA/DMS trung tâm, xây dựng hoàn tất Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (Contact Center), đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng GIS, thí điểm trạm điều khiển từ xa tiến đến trạm không người trực (SAS), thí điểm các dự án tự động hóa lưới điện phân phối (DAS)…


In bài này   Gửi Email bài này