Năng lượng

Thiết bị IED điều khiển mức ngăn (BCU)

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60255

Chủng loại Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul.

Dòng định mức A 1 Điện áp định mức VAC 110 Điện áp nguồn tự dùng cung cấp VDC 220

Số đầu vào tương tự (U, I)

BCU ngăn ĐZ và phân đoạn 110kV : BI ≥ 45; BO ≥ 25. + BCU ngăn MBA 110kV : BI ≥ 60; BO ≥ 32. + Rơle tích hợp BCU điều khiển 35kV : BI ≥ 45; BO ≥ 25. + BCU điều khiển tủ AC/DC : BI ≥ 45; BO ≥ 16.