Tin tức

Venus Gas liên doanh E1 xây kho chứa LPG

Ngày 21/12, Công ty TNHH Gas Venus đã ký hợp đồng liên doanh với E1 Hàn Quốc để xây dựng kho chứa LPG với công suất 80.000 tấn tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong Quảng Ninh. Hai bên sẽ góp vốn vào liên doanh với tỷ lệ 50%- 50%. 

 

Quá trình xây dựng sẽ bắt đầu vào nửa sau năm 2002 và hoàn thành vào năm 2025. Kho có công suất 80.000 tấn trong đó 50.000 tấn propan, 30.000 tấn butan. E1 sẽ chiu trách nhiệm điều hành cảng nhập và cung cấp LPG, Venus ga chịu trách nhiệm phân phối trong nước. Đây là dự án cảng LPG đầu tiên của E1 tại nước ngoài và công ty có dự kiến cấp 1 triệu tấn LPG hàng năm sang Việt Nam.

21/11/2022 E1 mua cổ phần Công ty Cổ phần hóa dầu Yên Hưng

Công ty E1 Hàn Quốc đã mua 50% cổ phần Công ty Cổ phần Hóa dầu Yên Hưng (Yen Hung Petrochemical Joint Venture) vào cuối tháng 9/2022. Đây là bước tiếp theo để chuẩn bị xây dựng cảng nhập khí LPG Bắc Tiền Phong. Kế hoạch khởi công dự kiến vào nửa cuối năm nay nhưng đã bị tạm hoãn lại, nên việc đưa kho chứa vào hoạt động năm 2025 sẽ bị trễ.

15/2/2024 E1 cấp thêm bảo lãnh nợ cho Hóa dầu Yên Hưng

E1 đã cấp thêm khoản bảo lãnh 256.7 tỷ won (khoảng 4700 tỷ đồng) cho Hóa dầu Yên Hưng, tương đương 16.99 % vốn chủ sở hữu. Việc cấp thêm bảo lãnh nợ này để công ty con có thể thanh toán các khoản nợ trong hoạt động.