Nhà máy

Cánh tay robot

Cụm tay máy robot

Kết cấu Kiểu khớp nối hoặc tương đương Tải trọng tối đa cho phép ≥10 kg Tầm với ngang ≥1418 mm Số trục điều khiển ≥6 Sai số vị trí lặp lại ±0,04 mm Tốc độ tối đa ≥2000 mm/giây

Phạm vi hoạt động * Cánh tay: + Trục l: 360° (±180°) + Trục 2: 360° (±180°) + Trục 3: 540° (±270°) * Cổ tay: + Trục 4: 380° (±190°) + Trục 5: 360° (±180°) + Trục 6: 380° (±190°)

Tốc độ tối đa * Cánh tay: + Trục 1: 120°/giây + Trục 2: 120°/giây + Trục 3: l80°/giây * Cổ tay: + Trục 4: l80°/giây + Trục 5: l80°/giây + Trục 5: l80°/giây

Momen cho phép + Trục 4: 34,8 N. m + Trục 5: 26,0 N. m + Trục 6: 11,0 N. m Momen quán tính cho phép + Trục 4: 1,28 kg m2 + Trục 5: 0,90 kg m2 + Trục 6: 0,30 kg m2 Mức độ tiếng ồn Nhỏ hơn 70dB Môi trường làm việc - Nhiệt độ làm việc 0 ~ 45°c. - Độ ẩm bình thường ≤75% RH (không ngưng tụ) Thời gian ngắn ≤95% RH (nhỏ hơn 1 tháng) - Gia tốc rung: tối đa 4.9 m/s2 (0,5G) Trọng lượng 40 kg Cấp bảo vệ IP67 Kiểu lắp đặt Trên sàn, treo tường, treo trần

Mã sản phẩm

NG UNLOADER ROBOT AMR

NG UNLOADER ROBOT AMR

- Require produce AMR Robot can moving like an AGV and have robot arm. - Purpose: pick up and transport goods from NG Unloader locations of machines in the line. When moving, the robot must carry a box/tray to store goods. - Technology requirements: + Can connect to the existing ACS system in the factory. + Capable of autonomous navigation, Obstacle avoidance, Employers and Machine must ensure that proper safety measures. + using h25 navigation technology. + Using Vision process images to guide the position of picking. +robotic arm can be controlled and is programmable, safe in collision. +Robot has the ability to self-probe pick up location without commands or instructions.