Siemens Gamesa ký hợp đồng với Điện gió Hoà Thắng 1,2

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Siemens Gamesa Renewable Energy đã ký hợp đồng cung cấp 25  tua bin gió SG 4.5-145 với  Nhà máy điện gió Hoà Thắng 1,2, một trong những nhà máy điện gió lớn nhất nước tại Tỉnh Bình Thuận. Với tổng công suất 113 MW khi hoàn thành nhà máy điện gió Hoà Thắng 1,2 dự kiến sẽ cung cấp điện sạch cho khoảng 240 nghìn dân sau khi vận hành vào năm 2021. Đây là hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của Siemens Gamesa tại Việt Nam, đi kèm theo dịch vụ bảo hành trong 10 năm.

Nhà máy điện gió Hoà Thắng 1,2 được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Năng lượng Hoà Thắng (Hoa Thang Energy Joint Stock Company), Công ty con thuộc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng trụ sở tại 201 Minh Khai, Thành phố Hà Nội.