Main menu

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Danh sách các nhà máy điện mặt trời phát điện trước 30/6/2019 VT Techlogy

Danh sách 78 nhà máy điện mặt trời sẽ phát điện thương mại trước 30/6/2019 để hưởng giá bán điện ưu đãi theo quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó giá bán điện cho EVN ưu đãi sẽ là là 9,35 Uscents/kWh, tương đương 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT và được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD). Giá này cao hơn giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 (1.864,44 đồng/kWh).

STT Tên dự án
1 Nhà máy điện mặt trời Phong Phú
2 Trang điện mặt trời BMT
3 Mặt trời AMI Khánh Hoà
4 Nhà máy điện mặt trời BIM
5 Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên
6 Nhà máy điện mặt trời HCG Tây Ninh
7 Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 3
8 Mặt trời Đá Bạc
9 Mặt trời Đá Bạc 2
10 Nhà máy điện mặt trời khu CN Châu Đức
11 Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp
12 Nhà máy điện mặt trời Fujiwara
13 Mặt trời Sơn Mỹ 3.1
14 Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm
15 Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 4
16 Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo
17 Nhà máy điện mặt trời Mũi Né
18 Nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ 1
19 Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4
20 Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm I
21 Nhà máy điện mặt trời Sông Giang
22 Nhà máy điện mặt trời Điện Lực Miền Trung
23 Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
24 Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu Điện Lực 1
25 Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn
26 Nhà máy điện mặt trời BIM 2
27 Nhà máy điện mặt trời BIM 3
28 Điện mặt trời Hoàng Thái Gia
29 Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2
30 Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1
31 Nhà máy điện mặt trời Bách khoa Á Châu 1
32 Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1
33 Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2
34 Nhà máy điện mặt trời Sao Mai An Giang giai đoạn 1 và 2
35 Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 4
36 Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ
37 Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm
38 Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A
39 Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B
40 Nhà máy điện mặt trời Eco Seido Tuy Phong
41 Nhà máy điện mặt trời Đa Mi
42 Nhà máy điện mặt trời VSP Bình Thuận II
43 Nhà máy điện mặt trời Bình An
44 Nhà máy điện mặt trời Thuân Minh 2
45 Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6
46 Nhà máy điện mặt trời Tuy Phong
47 Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1
48 Nhà máy điện mặt trời Krong Pa
49 Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hoà
50 Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang
51 Nhà máy điện mặt trời Phong Điền 2
52 Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm
53 Nhà máy điện mặt trời Cam Lâm VN
54 Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương
55 Nhà máy điện mặt trời Solar Park 1
56 Nhà máy điện mặt trời Solar Park 2
57 Nhà máy điện mặt trời Solar Park 3
58 Nhà máy điện mặt trời Solar Park 4
59 Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An
60 Mặt trời Thuận Nam 19
61 Nhà máy điện mặt trời SP Intra 1
62 Mặt trời CMX Renewable Vietnam
63 Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngữ
64 Nhà máy điện mặt trời SinEnergy Ninh Thuận 1
65 Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước  6.2
66 Nhà máy điện mặt trời Trung Nam giai đoạn 2
67 Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu
68 Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn Hoàn Lộc Việt
69 Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà
70 Nhà máy điện mặt trời Hoà Hội
71 Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1
72 Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2
73 Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú Yên
74 Nhà máy điện mặt trời Thịnh Long AA - Phú Yên
75 Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên
76 Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị
77 Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh
78 Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1