Gốm chống mòn Densit

Gốm chống mòn Densit 2000 là hỗn hợp trộn sẵn một thành phần, có thể trát vữa dùng bảo vệ bề mặt khu vực mài mòn nặng, cho khả năng chịu nhiệt đến 400°C. Trong khoảng thời gian ngắn có thể lắp đặt lớp lót chống mòn hoặc kết hợp vật liệu chống mòn và vật liệu bảo ôn rất nhẹ và hiệu quả cao.

Ưu điểm

Khả năng chống mài mòn cao.

Cung cấp cho bất kỳ hình dạng nào trong hệ thống như  bể, máng cyclone ...

Chịu được sock nhiệt

Sử dụng ngay sau 24 giờ.