USTDA hỗ trợ EVNNPT phát triển lưới điện thông minh

Cơ quan Thương Mại và Hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ (USTDA) ngày 29/7/2002 thông báo đã trao khoản tài trợ cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia (NPT) để hỗ trợ kỹ thuật phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam. NPT đã chọn công ty  Actionable Strategies LLC Hoa Kỳ để thực hiện hợp đồng này.

USTDA và NPT đã có quá trình hợp tác dài lâu trong hơn 25 năm. Dự án sẽ hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến và các giải pháp doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện gia tăng nhanh chóng, EVNNPT IT Roadmap 2.0, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch dự trù sự cố trong các trường hợp thiên tai, NPT tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp năng lượng cho khách hàng.

Dự án nằm trong chương trình Đối tác Toàn Cầu  "Cơ sở hạ tầng Thông minh Climate-Smart Infrastructure" của USTDA, thúc đẩy các Chính quyền sử dụng năng lượng sạch bền vững trong sáng kiến "Clean EDGE Asia".