Toạ đàm “Tối ưu hoá vận hành liên hồ chứa thuỷ điện bằng hệ thống dự báo hỗ trợ ra quyết định”

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) phối hợp cùng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) và Viện Thủy Động Lực Đan Mạch (Danish Hydraulic Institute – DHI) đã tiến hành thực hiện nghiên cứu liên quan đến thực trạng và giải pháp cho hệ thống dự báo hỗ trợ ra quyết định để tối ưu hóa vận hành liên hồ chứa thủy điện của Việt Nam.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị tham dự Toạ đàm “Tối ưu hoá vận hành liên hồ chứa thuỷ điện bằng hệ thống dự báo hỗ trợ ra quyết định” với thông tin như sau:
- Thời gian : 14h00 - 17h00, thứ Sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm : Trực tuyến trên Zoom
- Ngôn ngữ : Tiếng Việt và Tiếng Anh
? Link đăng ký sự kiện: https://forms.gle/xzvkk6pkB9DKwBgF6