Tài liệu kỹ thuật

Tiêu chuẩn chống cháy VW-1 UL1581

Đây là thử nghiệm nhỏ về khả năng bắt lửa của vật liệu cách nhiệt. Quá trình thử nghiệm được tiến hành bằng cách đặt một đoạn cáp cố định theo chiều thẳng đứng trong vỏ hộp kim loại có ba mặt, ở dưới có đặt lớp bông phẫu thuật.

Tiêu chuẩn chống cháy VW-1 UL1581

Mẫu vượt qua thử nghiệm này sẽ đạt tiêu chuẩn CL2X hoặc CL3X, áp dụng cho cáp điện và một số loại cáp đặc biệt.

Cách thử nghiệm

Mẫu được giữ thẳng đứng và được đốt bằng đèn khò thí nghiệm 5 lần, mỗi lần 15 giây.

Các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng:

UL  758, UL 1581 (UL VW-1)

CSA C22.2 No. 0.3 (CSA FT1) 

Japan Electrical Appliance & Material Control Law (DENTORI-Law) :  #8 (-F mark)

IEC32-1 (thời gian đốt sẽ khác với thử nghiệm trên).

Quy trình thử nghiệm

(1) Mẫu được đánh dấu vị trí và gắn cố định theo phương dọc.

(2) Đèn khò thí nghiệm được đặt ở góc 20 độ, ngọn lửa đốt trực tiếp mẫu trong 15 giây sau đó tắt đi 15 giây, quá trình này thực hiện 5 lần.

Tiêu chuẩn đánh giá

(1) Ngọn lửa tắt sau 60 giây.

(2) Thiệt hại do cháy dưới 25%.

(3) Lớp bông phẫu thuật ở dưới không bị bén lửa so lớp vỏ bị cháy rơi xuống.