Tin tức

Đóng tàu Hyundai Việt Nam giao tàu trọng tải 50.000 tấn

Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã bàn giao tàu Agisilaos trọng tải 50.000 tấn cho Capital Ship Management. Đây là tàu chạy bằng khí LNG chứng nhận thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng wind-assist-ready và high-voltage shore connection (HVSC) từ Đăng kiểm Mỹ ABS.

  Agisilaos là chiếc thứ hai trong đội tàu 6 chiếc  thân thiện với môi trường mà Capital Ship Management sẽ nhận. Tàu được thiết kế theo EEDI Phase 3 và ABS SUSTAIN-1 (2020) tuân thủ mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra tàu còn được kiểm kê vật liệu thân thiện với môi trường phục vụ tái chế.