Takuma nghiên cứu khả thi phát điện từ rác thải Nam Hà Nội

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 27/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo đã chấp thuận cho hãng Takuma Nhật Bản thực hiện dự án nhà máy phát điện từ rác thải Nam Hà Nội. Dự án nghiên cứu khả thi việc xử lý, tái chế rác thải và phát điện từ rác thải giảm ô nhiễm môi trường và giảm thải khí CO2. Trong năm nay đã có 4 dự án loại này được phê duyệt và dự án của Takuma là dự án thứ năm.