Erex xây dựng nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam

Erex xây dựng nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam

Công ty Erex của Nhật Bản hợp tác với tập đoàn EVN để xây dựng nhà máy điện sinh khối đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy có công suất 20 MW và vận hành vào năm 2024 được xây dựng tại Tỉnh Hậu Giang, sử dụng nhiên liệu trấu. Dự kiến nhà máy cho sản lượng 120 triệu KW / năm.

Đây là nhà máy đầu tiên Erex xây dựng tại nước ngoài, và cũng là mô hình để chia sẻ giảm phát thải các bon giữa hai quốc gia.

 


In bài này   Gửi Email bài này