Năng lượng

Phần mềm Scada gateway

Phần mềm Scada gateway dùng phục vụ khai báo cấu hình, ghi lại dữ liệu Scada với tính năng:

  • Chuyển đổi giao thức Scada, thu thập dữ liệu OPC Server.
  • Hỗ trợ tới 200.000 data point.
  • Hỗ trợ chế độ Master / Slave hoặc Server / Client.
  • Giao thức kết nối: IEC61850, Mosbus, DNP3, IEC 60870.
  • Chức năng ghi, lưu trữ, hiển thị các sự kiện.
  • Công cụ thu thập dữ liệu từ IED.

 Scada gateway

Thông số kỹ thuật

- Đáp ứng kết nối ≥4000 datapoint tín hiệu của trạm.

- Chức năng phục vụ khai báo, cấu hình dữ liệu SCADA, xây dựng giao diện HMI

Chức năng ghi, lưu trữ và hiển thị các sự kiện, các cảnh báo.

- Chức năng lưu trữ dữ liệu quá khứ (HIS).

- Chức năng HMI.

- Công cụ nhập dữ liệu từ các thiết bị IED.

- Hỗ trợ nhiều mẫu dữ liệu cho nhiều kiểu trạm.

Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ chế độ chạy mô phỏng trước khi vận hành thực tế hệ thống.

Phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn Bảo mật hệ thống điện NERC-CIP/ IEC 62351.

Chức năng

Module phần mềm kết nối Gateway với Gateway/Server của thông qua chuẩn IEC 60870-5-101

Module phần mềm khai báo license IEC 60870-5-101 cho Gateway.

Module phần mềm khai báo license IEC 60870 - 5 – 104 cho Gateway

Module phần mềm kết nối truyền thông IE C60870-5-104

Module phần mềm chuyển dữ liệu IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104

Module phần mềm chuyển đổi cổng COM sang cổng LAN

Module phần mềm khai báo các tag dữ liệu IEC 60870-5-104 tại nhà máy đi các trung tâm điều độ A0, A1

Module phần mềm cấu hình dữ liệu IEC 60870-5-104 tại các trung tâm điều độ A0, A1

Tương thích

Proficy HMI SCADA iFIX 5.5

MicroSCADA SYS600 Pro 9.4 SYS_600

SCALA 250

M-System DL8-D-R

ILC 131 ETH

iRTU-B 01C1WV22000

iRTUe D1R1WV220BM

OPC Prosave.

Sicam 230

Mã sản phẩm

Experion® HS

Base SGD Data Gateway

Up to 30,000 datapoint

USB lisence with USD Dongle

Add Mosbus Master

Add IEC 101 Master

Add IEC 101 Slave

Add IEC 104 Master

GE Power Gateway GPG

Gateway IEC60870-5-104

Phần mềm Scada Mitsubishi

SCADA software ICONICS Suite