Năng lượng

Scada gateway

a. Yêu cầu kỹ thuật:

  • Máy tính được sử dụng cho HMI, Gateway kết nối Scada và tới End-User. Thông qua gateway, nhân viên vận hành dễ dàng truy cập Hệ thống quản lý dữ liệu thời gian thực hoặc hệ thống quản lý dữ liệu quá khứ. Geway cũng hỗ trợ tính năng điều khiển từ xa với khả năng cấm hoặc cho phép. Gateway hỗ trợ HMI tại TBA. .

 Scada gateway

Giao diện người máy HMI hỗ trợ nhân viên vận hành trạm. HMI thiết kế trực quan giúp nhân viên vận hành không cần đào tạo chuyên sâu về CNTT có thể vận hành dễ dàng và đảm bảo hiện thị đầy đủ thông số thiết bị. HMI được thiết kế nhiều lớp: thông số đo lường, hệ thống rơ le, mạng LAN, hệ thống tín hiệu cảnh báo ...

Protocols

+ DNP 3.0; + Modbus RTU; + IEC 60870-5-101; + IEC 60870-5-104; + OPC Client;

Data Exchange

IEC 104 Protocol Server.

DMS

+ Topology Processor; + DMS Base; + FLISR/LOV Unlimited; + Protection Setting Management;

DA:

Power Factor Control.

f. SmartVU: + Unlimited; + Map Clients: 22.

Phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn Bảo mật hệ thống điện NERC-CIP/ IEC 62351.

Giao thức ICCP (Inter-Control Center Communication) cho phần mềm SCADA/DMS

Tương thích với hệ thống truyền nhận dữ liệu từ hệ thống SCADA khác theo giao thức ICCP

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60870-6 TASE.2 (V1996-08 and V2000-08) Blocks 1, 2 and 5

Cung cấp công cụ giám sát và hiển thị luồn dữ liệu trao đổi giữa hai hệ thống qua kết nối ICCP

Chức năng nhận dữ liệu đo lường và trạng thái (01 bit và 02 bit)

Chức năng truyền dữ liệu đo lường và trạng thái (01 bit và 02 bit)

Cung cấp công cụ giám sát và hiển thị dữ liệu trao đổi giữa hai hệ thống qua kết nối ICCP

Hướng dẫn thiết lập, khai báo, cấu hình giao thức ICCP bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Tính năng PDS (Project Development System) cho phần mềm SCADA/DMS

Features: + Command Sequencing; + Master & Standby; + Switch Orders; + Even Data Recording; + IED Wizard; + Replicator; + Load Forecasting; + Load Estimation.

Protocols: + DNP 3.0; + IEC 60870-5-101; + IEC 60870-5-104; + SNMP; + OPC Client.

Vùng chỉnh sửa: cho phép người dùng giữ quyền chỉnh sửa cơ sở dữ liệu HMI nhằm không cho phép bất kỳ user nào khác có thể can thiệp trong quá trình chỉnh sửa. Sau đó cho phép trả quyền chỉnh sửa về trạng thái bình thường để user khác có thể chỉnh sửa tiếp tục

Vùng đệm: cơ chế đệm cho phép người dùng sau khi đẩy dữ liệu mới vào vùng vận hành thì dữ liệu phải vào vùng đệm để tiến hành kiểm tra nội bộ trước khi thật sự đẩy vào vùng vận hành.

Đáp ứng chức năng chỉnh sửa. vận hành. thử nghiệm hệ thống trong môi trường tách biệt với môi trường vận hành trước khi đẩy dữ liệu mới sang môi trường vận hành.

Tương thích

Proficy HMI SCADA iFIX 5.5

SCALA 250

M-System DL8-D-R

ILC 131 ETH

iRTU-B 01C1WV22000

iRTUe D1R1WV220BM

OPC Prosave.

Sicam 230

Phần mềm PACIS Configurator của Alstom, Vesion V4.56.9.9

Gateway NSC2300

Mã sản phẩm

Symphony Plus Software as per Mapping with Media & Dongle

- Plus Server: 10.000 realtime tags and 5.000 historian tags - Plus Operator license: 08 licenses (07 for local station and 01 for remote station) - Theo tiêu chuẩn VDI/VDE 3699 Phần 4 - AC800M Connect - IEC 101/103/104/61850 Connect - Modbus Serial/TCP Connect - Time interval : ≤ 1 Millisecond - Time of Alarm Resolution : ≤ 1 Millisecond - Sequence of Events Resolution : ≤ 1 Millisecond - History Resolution: ≤ 1 Millisecond - Phân quyền làm việc dành cho quản lý, kỹ sư, người vận hành và người bảo trì theo IEC62351-8 - Khả năng hiển thị đồ họa không giới hạn - Khả năng lưu trử tích hợp trên server hệ thống như nhật ký, sự kiện, trending theo dung lượng phần cứng hoặc theo yêu cầu từ nhà máy. không sử dụng hần mềm hãng thứ 3 để đảm bảo tính bảo mật - Khả năng lưu trữ dữ liệu(Continuous exception per second : ≥ 1.000; Exceptional storage rate : ≥ 15.000; Reading rate events per second : ≥ 30.000) - Khả năng lưu trữ sự kiện(Continuous exception per second : ≥ 100.000; Exceptional storage rate : ≥ 2.000.000; Reading rate events per second : ≥ 5.000) - Bất kỳ một lệnh đăng nhập, thao tác, sửa đổi hệ thống đều được ghi lại trên hệ thống - Xuất nhật ký vận hành theo giờ, ngày, tháng, năm theo biểu mẫu nhà máy - Không giới hạn các groups cảnh báo - Phần mềm tích hợp SOE - Số lượng biểu đồ dữ liệu/bản ghi sự kiện không giới hạn Số lượng tín hiệu tối đa trên một biểu đồ dữ liệu: ≥ 50 - Chức năng Import/Export từ Excel

Gatewat D400