JBIC ký cho vay dự án nhiệt điện Vân Phong 1

Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã ký hợp đồng cho vay với số tiền lên tới khoảng 1,199 tỷ USD (phần JBIC) với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (Van Phong Power Company Limited - VAN PHONG), công ty đầu tư tại Việt nam của Sumitomo Corporation, cho Dự án nhiệt điện đốt than Vân Phong 1. Đây là khoản vay đồng tài trợ với Sumitomo Mitsui Bank Corporation, MUFG Bank, Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Oversea-Chinese Bank Corporation Limited và DBS Bank Ltd., và Bank of China, với tổng số tiền đồng tài trợ khoảng 1,998 triệu USD. Khoản vay này sẽ được NEXI (Nippon Export and Investment Insurance ) bảo lãnh. Ngoài ra còn có thêm 799 triệu đôla là khoản cho vay của các tổ chức sau: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Oversea Chinese Banking Corporation, DBS Bank và Bank of China.

Dự án nhiệt điện Vân Phong 1 tiến hành theo hình thức xây dựng, sở hữu và vận hành với công suất lắp đặt 1.320 MW (hai tổ máy là 660 MW) tại huyện Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Điện sản xuất từ nhà máy này sẽ được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với hợp đồng mua thời hạn 25 năm.

Mục đích của khoản vay là hỗ trợ một dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài nơi công ty Nhật Bản tham gia với tư cách là nhà đầu tư. Khoản vay này do đó góp phần duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế của các ngành công nghiệp Nhật Bản. Khoản vay này cũng đã gặp môt số phản đổi do chính sách ngừng tài trợ các nhà máy nhiệt điện do ô nhiễm môi trường.

Dự án này nằm trong  những sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, như được nêu trong Tuyên bố chung Nhật Bản - Việt Nam  sau các cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức vào ngày 6 tháng 6 năm 2017 và ngày 31 tháng 5 năm 2018. Chiến lược xuất khẩu  các hệ thống cơ sở hạ tầng được sửa đổi vào tháng 6 năm 2018, chính phủ Nhật Bản bày tỏ ý định mở rộng xuất khẩu các hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, cũng như tăng đầu tư vào các doanh nghiệp nước ngoài.