Kyushu Electric Power thành lập công ty con tại Việt Nam

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công ty Điện Lực Kyushu (Kyushu Electric Power) thông báo sẽ thành lập chi nhánh nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Kyuden Innovatech Vietnam. Công ty sẽ cung cấp dịch vụ an toàn cho đập và nhà máy thuỷ điện, bắt đầu hoạt động từ tháng 4/ 2019. 

Những năm gần đây do tình hình lũ lụt bất thường nên nguy cơ vỡ đập và mất an toàn cho nhà máy thuỷ điện ngày càng tăng cao. Công ty Công ty Điện Lực Kyushu qua công ty con của mình cung cấp các công nghệ mới sáng tạo giúp vận hành hồ thuỷ điện và kiểm soát lũ. Công ty đã xây dựng nên phần mềm điều khiển dòng chảy, cung cấp thông tin theo thời gian thực giúp các nhà máy thuỷ điện vận hành hồ chứa hiệu quả và kiểm soát lũ.

Công ty Điện Lực Kyushu là công ty cung cấp điện tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Tại Việt Nam công ty đã tham gia nhiều dự án phát điện như Nhiệt Điện Phú Mỹ 3, thuỷ điện Nho quế và gần đây là nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1.

 

Tags: