Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Nhà sản xuất Inverter Sungrow đã ký hợp đồng với tổng thấu EPC Nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận 201 MW Bouygues của Pháp cung cấp Inverter. Dự án được đầu tư bởi liên doanh BIM Group và AC Energy.

Sungrow sẽ cấp container đổi nguồn 1500V, đi kèm hệ thống SCADA và PPC cho nhà máy, dự kiến sẽ hòa vào điện lưới tháng 4 năm 2019. Các container SG3125HV-MV tích hợp inverter, biến áp và RMU.

Sungrow đã ký thỏa thuận gần 1GW tại Việt Nam và mở chi nhánh Việt Nam vào đầu năm 2018.