65% của các chuyên gia nói rằng mọi người sẽ chấp nhận thanh toán di động vào năm 2020

65% của các chuyên gia nói rằng mọi người sẽ chấp nhận thanh toán di động vào năm 2020

Không có gì nghi ngờ thanh toán di động đang tạo ra xu hướng trong cộng đồng công nghệ, nhưng bao lâu nó sẽ được cho đến nó đi vào sử dụng?

65% của các chuyên gia được Trung tâm nghiên cứu Pew phỏng vấn đã đồng ý thanh toán di động sẽ khởi sắc vào năm 2020, 33% ý kiến tiêu cực hơn, nói rằng người tiêu dùng sẽ không tin tưởng thanh toán di động để thay thế tiền mặt và thẻ tín dụng vào năm 2020, theo báo cáo “The future of money: Smartphone swiping in the digital age.”.

Những người được khảo sát chỉ hai kịch bản để lựa chọn. Hầu hết những người nói rằng thanh toán di động sẽ cất cánh, cũng cho rằng, tiền mặt và thẻ tín dụng sẽ không biến mất hoàn toàn. Người tiêu dùng đơn giản từ chối thay đổi, rất có thể sẽ gắn với các phương pháp hiện hành. Nhưng người tiêu dùng trẻ tuổi sẽ thích sự tiện lợi của thanh toán di động.

Hầu hết các chuyên gia cũng đồng ý rằng, ngay cả khi thanh toán di động cất cánh vào năm 2020, nó vẫngiai đoạn chuyển tiếp một thời gian. Thanh toán bằng di động sẽ không tồn tại các nước châu Phi châu Á, vì vậy sẽ thấy Mỹ và các nước khác áp dụng thanh toán này trước. Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng các công ty thanh toán bảo thủ sẽ trì hoãn việc triển khai thanh toán di động ở Mỹ.

"Khi thẻ tín dụng ra đời, séc và tiền mặt không biến mất ", Amber Case, Giám đốc điều hành của Geoloqi. "ở một số nơi thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ được chấp nhận, có ba phương pháp thanh toán chính. Nếu một phương thức thanh toán khác được thêm vào, chúng ta có thể sẽ có bốn phương pháp thanh toán và các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp phải chấp nhận các hình thức thanh toán. "


In bài này   Gửi Email bài này