Mạng di động

Modun quang QSFP28

Thông số kỹ thuật

Kết nối: Duplex LC, MPO

Loại transceiver: QSFP28

Tốc độ truyền theo RFC2544: >= 99.99 Gbps

Hỗ trợ tính năng giám sát: DOM (Digital Optical Monitoring) hoặc DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

Hỗ trợ cắm/rút không cần tắt nguồn thiết bị

Tỉ lệ lỗi bit tại độ nhạy thu: ≤ 1x10^(- 12)

Tiêu chuẩn môi trường (environment standard): RoHS

- - Giám sát được công suất thu phát và cảnh báo khi vượt ngưỡng - Truy xuất và Giám sát được thông tin của module như: + Media type + Thông tin module: Vendor, Part number, Serial number, Wavelengh + Điện áp, nhiệt độ và cảnh báo khi vượt ngưỡng

- Single +3.3V power supply

- Power consumption less than 1.0 W

Module quang QSFP28

Mã sản phẩm

Loại module 100GE 10km

Tiêu chuẩn tương thích IEEE 802.3ba2010 100GBase-LR4. Khoảng cách truyền tải: ≥ 10km. Dải công suất thu (mỗi lane): -10.6 -> 4.5 dBm. Dải công suất phát (mỗi lane): -4.3 -> 4.5 dBm. Độ nhạy thu (OMA) mỗi lane (maximum): –8.6 dBm.

Loại module 100GE 40km

Tiêu chuẩn tương thích IEEE 802.3ba2010 100GBase-ER4. Khoảng cách truyền tải khi không bật tính năng FEC trên thiết bị: ≥ 30km. Khoảng cách truyền tải khi có bật tính năng FEC trên thiết bị: ≥ 40km. Dải công suất thu (mỗi lane): -20.9 -> - 3.5 dBm. Dải công suất phát (mỗi lane): -3.5 -> 6.5 dBm. Độ nhạy thu OMA (mỗi lane) (maximum): -17.5 dBm (có FEC) ; -14dBm (không có FEC).

Module 100G-LR

Tương thích với thiết bị Juniper QFX10008, Juniper QFX5120. Loại module: QSFP28 chuẩn 100GBASE-LR4 Giao diện kết nối: QSFP28, LC Connection type Hỗ trợ khoảng cách tối đa: ≥ 10km Hỗ trợ chuẩn đoán quang. Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3ba-2010 Dải nhiệt độ hoạt động: 0° C đến 70° C