Tin tức

Air Water Vietnam bắt đầu vận hành nhà máy khí gas công nghiệp Hà Nam

Ngày 1/10, Air Water Vietnam bắt đầu vận hành nhà máy khí gas công nghiệp tổng hợp mới tại Hà Nam. Năm 2014 công ty thành lập nhà máy khí gas đầu tiên tại Vũng Tàu cung cấp oxy cho y tế, nitrogen và agon cung cấp cho các khu công nghiệp và nhà máy khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2016 công ty mở văn phòng kinh doanh khu vực Hà Nội và quyết định đầu tư nhà máy thứ hai phục vụ thị trường phía Bắc. 

Tên nhà máy: Air Water Vietnam Ha Nam Plant.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn III, Tỉnh Hà Nam.

Sản phẩm: Oxygen, medical oxygen, nitrogen, medical nitrogen, argon, carbon dioxide, helium, mixed gas.

Diện tích: 20.000 m2.