PVEP-POC ký hợp đồng ống thép với Dong Yang Steel dự án mở rộng giàn Đại Hùng

Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước PEVP POC đã ký hợp đồng cung cấp ống thép với  Công ty Dong Yang thuộc tập đoàn KBI Hàn Quốc chuyên cung cấp ống théo đường kính lớn cho dự án mở rộng giàn Đại Hùng - Phase 3. Hợp đồng thực hiện từ 16 tháng 10 đến 15 tháng 1 năm 2023.

Tags: