TTCL ký hợp đồng xử lý nước thải nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn

TTCL ký hợp đồng xử lý nước thải nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn

TTCL Vietnam Corporation Limited (TVC) vừa công bố ký hợp đồng xử lý nước thải với nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Loại dự án: Xử lý nước thải.

Tên dự án: Hệ thống hồ sinh học cho nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Biological Pond System for Nghi Son Refinery).

Chủ đầu tư: Nghi Son Refinery and Petrochemical Limited Liability Company (NSRP) .

Giá trị hợp đồng: 16,2 triệu đô la.

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, lắp đặt và vận hành.

Thời hạn hợp đồng: 12 tháng.

 


In bài này   Gửi Email bài này