Ericsson sát nhập hãng antena Kathrein

Ericsson tháng 10/2019 đã hoàn thành việc sát nhập hãng sản xuất antena và bộ lọc Kathrein có trụ sở tại Đức. Việc sát nhập này nhằm mở rộng dải sản phẩm vô tuyến của Ericsson cũng như chiến lược hội tụ sản phẩm vô tuyến cho 5G.

Kathrein ăng ten và bộ lọc được biết với tên Kathrein Mobile Communication sẽ sát nhập vào Ericsson. Kathrein SAT, Broascast và IoT không sát nhập vào Ericsson.