Tin tức

Hội đồng ERP Quốc gia và Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ hội đàm giữa Bộ tài nguyên môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc, Hội đồng ERP Quốc gia và Tập đoàn môi trường Hàn Quốc đã ký thỏa thuận " hợp tác trong nền kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất ERP".

 ERP yêu cầu nhà sản xuất tái chế một tỷ lệ nhất định bao bì sản phẩm hoặc áp dụng phí nếu nhà sản xuất không thực hiện tái chế. Thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, đã được đề cập trong hội nghị Bộ trưởng Môi trường hai bên lần thứ 16. 

Nội dung hợp tác hai bên bao gồm:

- Chia sẻ thông tin ERP.

- Hỗ trợ hoạt động ERP tại Việt Nam.

- Quản lý các bên liên quan.

- Đào tạo nhân lực.

Việt Nam đã triển khai hệ thống ERP cho các nhà sản xuất bao bì đóng gói vào năm nay và dự kiến cho nhà sản xuất thiết bị điện, điện tử vào năm 2025, ô tô xe máy vào năm 2027.