Weathernews tài trợ radar băng X cho tổng cục khí tượng thủy văn

Công ty Weathernews Nhật Bản đã ký thỏa thuận tài trợ radar băng sóng X (EAGLE radar) cho Tổng Cục khí tượng Thủy Văn. Hệ thống radar thời tiết 3D nhỏ này sẽ được lắp đặt và đi vào vận hành từ tháng 7 năm nay, giúp việc cập nhập bản tin dự báo đám mây lúc trước từ 5 phút / 1 lần xuống 30 giây / 1 lần.

 Hệ thống rada thời tiết Việt Nam hiện nay đang có băng C và băng S, tuy nhiên do địa hình đồi núi nhiều nên hệ thống này vẫn có các khoảng "mù", ảnh hướng đến việc ước lượng lượng mua trong khoảng hẹp và thời gian ngắn. Hệ thống radar thời tiết băng X sẽ giúp khắc phục các nhược điểm này, nâng cao năng lực dự báo mưa lũ, hướng tới khách hàng sử dụng dịch vụ như hàng không, thủy điện ...