Năng lượng

Bộ thu tín hiệu cho cảm biến không dây

Kết nối không dây: Dual band (2100/900)/3G, internal GSM antenna, integrated wireless co-ordinator

Kết nối LAN: Fieldbus communcation ModbusRTU x 01 port

Khoảng cách truyền: LOS 6000m @ 50 kpbs (antenna height is 4m minimum)

Bộ thu tín hiệu cho cảm biến không dây