LSZH

  • Bộ thu tín hiệu cho cảm biến không dây Bộ thu tín hiệu cho cảm biến không dây

    Kết nối không dây: Dual band (2100/900)/3G, internal GSM antenna, integrated wireless co-ordinator

    Kết nối LAN: Fieldbus communcation ModbusRTU x 01 port

    Khoảng cách truyền: LOS 6000m @ 50 kpbs (antenna height is 4m minimum)

  • Dây quang outdoor CPRI Dây quang CPRI BBU - RRU

    Dây quang CPRI, MU với RRU, RRUS trong mạng 3G, 4G, 5G, Wimax.... Dùng cho các hệ thống eNoteB, Clound RAN …..

Sản phẩm

Silicon cách điện trung thế

Silicon trung thế dạng mỡ

Silicon trung thế dạng mỡ có tác dụng cách điện bảo vệ chống thấm nước trong điều kiện môi trưởng ẩm ướt.