Nhà máy

Hóa chất DEFRIC phủ bảo quản chống ăn mòn

Hóa chất DEFRIC phủ bảo quản phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau giải quyết các vấn đề ăn mòn, mài mòn, độ ẩm ... hiệu suất tuyệt vời trong công nghiệp và cuộc sống.

 

Hóa chất DEFRIC phủ bảo quản chống ăn mòn