An ninh quốc phòng

Đầu nối M28876 Connectors

Đầu nối M28876 fiber connectors dùng kết nối hệ thống thông tin trên tàu biển. Cấu trúc hình tròn, tháo lắp linh động.

Đầu nối M28876 Connectors

Thông số kỹ thuật

Mating Durability 500 cycles per EIA-455-21
Vibration Per MIL-STD-1344, Method 2005, Condition II & VI
Mechanical Shock Per MIL-STD 901C Grade A
Thermal Shock -54°C to +65°C per MIL-STD-1344, method 1003
Thermal Cycling -62°C to +70°C per MIL-STD-1344, method 1003
Corrosion Resistance 500 hour salt spray MIL-STD-1344, method 1001
Ozone Exposure Per MIL-STD-1344, method, 1007
Humidity 10 cycles per MIL-STD-1678-method, 4030
Fluid Immersion Per MIL-STD-1344, method 1016
Crush Resistance 7 tests @ 1250 Newton per MIL-STD-1344, method
2008.1
Maintenance Aging Per MIL-STD-1344, method, 2002
Terminus Retention Force 22 lbs. min. per MIL-STD-1344, method 2007
Insert Retention Axial 100 PSI min. per MIL-STD-1344, method 2010
Cable Pull Out Force 162 pounds min. per EIA-455-6
Cable Sealing Flexing Per MIL-STD-1344, method, 2017
Impact Per MIL-STD-1344, method, 2015
Flammability Per MIL-STD-1344, method, 1012
Operating Temperature -54°C to +65°C
Storage Temperature -62°C to +70°C
Typical Insertion loss 0.4 dB Nominal multimode
0.5 dB Nominal singlemode
Connector Insert Aluminum Alloy, Anodized
Connector, Backshells and Dust Cover Aluminum Alloy, CAD Plating
316L Stainless Steel
303 Stainless Steel
Cable Sealing Strain Relief Polyolefin, Self Encapsulating