Main menu

Giao thông thông minh - Intelligent Tran…

VT Techlogy Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems Product description: Giao thông thông minh - Intelligent Transportation Systems . ... Giải pháp quản lý giao thông tập trung vào các mục tiêu:      Nâng cao năng lực mạng lưới và độ tin cậy      Cải thiện độ an toàn và an ninh cho hành khách      Tối ưu hóa luồng giao thông      Tích hợp hệ thống giao thông thông minh      Tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư cơ s...

Lưới điện thông minh SmartGrid

VT Techlogy Lưới điện thông minh SmartGrid Product description: Lưới điện thông minh SmartGrid . ... Lưới điện thông minh đáp ứng nhiều hơn với chi phí ít hơn. Thực sự hiệu quả Các thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lưới điện thông minh. Lưới điện thông minh sẽ cải thiện hiệu suất lưới điện một cách hiệu quả. Thông minhThông minh, hiểu biết và điều khiển được giúp giảm thiểu sự cố và tổn hao giúp các công ty điện, người tiêu...

Giải pháp Fttx

VT Techlogy Giải pháp Fttx Product description: Giải pháp Fttx. ... Giải pháp cáp quang đến thuê bao Fibre to the x (Fttx) giúp Nhà Cung Cấp Dịch vụ cung cấp tất cả dịch vụ trên mạng quang.  Bao gồm tín hiệu truyền hình, điện thoại, dữ liệu và các dịch vụ khác bằng sợi cáp quang. Ngày nay, khách hàng luôn luôn yêu cầu mạng băng rộng nhanh hơn và truy nhập dễ hơn. Đây là thách thức với Nhà Cung cấp dịch vụ.  Việc yêu cầu băng t...

Find us on the social