Tài liệu kỹ thuật

Tiêu chuẩn NFPA 70e - An toàn chống tia hồ quang điện

NFPA 70e là tiêu chuẩn an toàn điện cho nhân viên tại nơi làm việc, cách bảo vệ người lao động khỏi hồ quang điện. Tiêu chuẩn xác định các khu vực an toàn khi tiếp xúc với nguồn hồ quang, quy định trách nhiệm nhân viên an toàn lao động phải đảm bảo khi tiếp xúc với thiết bị điện, các bộ phận và thiết bị có mang điện.

Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp bảo vệ nhân viên khỏi nguồn điện trong quá trình lắp đặt, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và thanh dẫn điện theo OSHA 1910 mục S và OSHA 1926 mục K. 

NFPA 70E bảo vệ nhân viên khỏi 3 mối nguy hiểm:

- Điện giật.

- Hồ quang điện (Arc-flash).

- Nổ điện (Arc-blast , vụ nổ điện với mức năng lượng cao).

Chiến lược an toàn 4 bước

NFPA 70e vạch ra 4 bước an toàn điện:

Cắt nguồn điện: Cắt điện khi làm việc với tất cả các trường hợp có thể.

Tuy nhiên việc này không phải lúc nào cũng làm được nên cần:

Giấy phép làm việc với điện "sống". Người lao động phải qua đào tạo và có giấy phép làm việc với nguồn điện "sống". 

Kế hoạch làm việc. Phải viết ra văn bản kế hoạch làm việc để đảm bảo an toàn.

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Bao gồm quần áo chống cháy, mặt nạ, công cụ và bộ đồ chống tia lửa điện.

Năng lượng từ sự cố điện

NFPA 70e quy định người lao động phải ghi xác định trước mức độ năng lượng sự cố để đảm bảo người lao động sẽ chỉ thực hiện công việc trong danh giới được bảo vệ. Năng lượng sự cố là năng lượng điện nhiệt tác động lên bề mặt, từ khoảng cách nguồn xác định, phát ra khi có hồ quang điện. Đơn vị năng lượng sự cố tính bằng kal / cm2.

4 mức bộ đồ bảo vệ

Mức bảo vệ Tia lửa điện Trang bị bộ đồ bảo hộ Mức năng lượng sự cố tối thiểu
1 ARC 1

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mũ bảo vệ

Giày bảo vệ

Kính bảo vệ

Găng tay chống hồ quang.

4 cal/cm2
 2  ARC 2

 Áo sơ mi

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mặt nạ

Quần lót cotton.

Giày bảo hộ

Kính bảo hộ

Găng tay chống hồ quang

Bảo vệ tai.

8 cal/cm2 
 3  ARC 3  

Áo sơ mi

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mặt nạ

Quần lót cotton.

Giày bảo hộ

Kính bảo hộ

Găng tay chống hồ quang

Bảo vệ tai.

25 cal/cm2 
 4  ARC 4  

Áo sơ mi

Áo dài tay chống cháy

Quần dài chống cháy

Bộ quần áo liền quần chống cháy

Mặt nạ

Quần lót cotton.

Giày bảo hộ

Kính bảo hộ

Găng tay chống hồ quang

Bảo vệ tai.

40 cal/cm2 

 

Sự khác biệt giữa NFPA 70E và NFPA 2112

Phân biệt tia hồ quang (ARC FLASH) và đám cháy chớp hồ quang (FLASH FIRE)

Tia hồ quang là đợt bùng phát năng lượng ngắn, xung năng lượng cực lớn gây nhiệt độ nóng hơn 4 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời, tồn tại trong 1 phần giây. Đám cháy chớp do hỗn hợp không khí và hỗn hợp chất dễ cháy như chất rắn, chất lỏng hoặc khí dễ cháy bùng phát khi quá nhiệt độ chớp cháy.  Tia hồ quang đốt cháy không khí, chất lỏng, chất dễ cháy. Nó đặc trưng bởi nhiệt độ cao, tồn tại trong thời gian ngắn, di chuyển cực nhanh.

Vết bỏng đến công nhân sau những tia hồ quang đó nặng nề nhất không phải ở phần không được bảo vệ như tay, đầu ... mà ở những phần có quần áo không chống cháy do nó vẫn sẽ cháy sau khi hết tia hồ quang gây bỏng nặng.

NFPA 70E là tiêu chuẩn bảo hộ an toàn dành cho ngành điện chống lại tia hồ quang. Mục đích của tiêu chuẩn là cung cấp bảo vệ an toàn cho công nhân trong công tác lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị điện, dây dẫn điện, thanh cái ...

NFPA 70E được thiết kế bảo vệ công nhân trong các ngành công nghiệp khi tiếp xúc với các vùng có khả năng phát ra tia hồ quang như máy cắt, thanh cái ...

NFPA 2112 là tiêu chuẩn bộ đồ bảo hộ chống cháy bảo vệ khỏi nguồn nhiệt thoát ra từ đám chớp cháy. Mục đích tiêu chuẩn là "đề ra các tiêu chuẩn tối thiểu với quần áo bảo hộ chống cháy cho công nhân công nghiệp, bảo vệ người mặc và giảm mức độ tổn thương do bỏng từ đám chớp cháy hydro các bon". Chớp cháy diễn ra đột ngột, hậu quả nghiêm trọng và luôn tiềm ẩn trong môi trường dễ cháy. Tiêu chuẩn này hay áp dụng cho công nhân ngành dầu khí. Quần áo bảo hộ NFPA 2112 có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt và phải được kiểm nghiệm bởi bên thứ ba. Quần áo phải chống được tan chảy, cháy nhỏ giọt, cháy tiếp tục (after-flame burning).