Tài liệu kỹ thuật

FM 4910 thử khả năng bắt cháy cho nhựa phòng sạch

FM 4910 "Quy trình kiểm tra khả năng bắt cháy cho vật liệu phòng sạch" xác định cách đánh giá lan truyền lửa trên vật liệu và độ tỏa khói, hai yếu tố quan trọng đo lường cho vật liệu phòng sạch. Tiêu chuẩn nhằm mục đích "đảm bảo sản phẩm đạt tối thiểu các điều kiện về hiệu suất, an toàn và chất lượng".

Mỗi vật liệu phải trả qua 3 bài kiểm tra về chỉ số lan truyền lửa (Fire Propagation Index - FPI) và chỉ số thiệt hại khói Smoke Damage Index (SDI).

1. Thử bắt cháy

FM4910 thử bắt cháy

Trong quá trình thử bắt cháy, mẫu thử được đưa đốt thử với các nguồn nhiệt có giá trị thông nhiệt lượng (heat flux) khác nhau được gắn cố định. Mẫu thử được quan sát và đo lường bằng mắt thường để xác định:

- Thời gian hình thành hơi cháy.

- Thời gian cháy lan truyền, ngọn lửa duy trì ổn định (sustained-ignition).

Kết quả thử nghiệm được dùng để tính thông nhiệt lượng tới hạn (critical heat flux), thông nhiệt lượng lớn nhất mà dưới nó không xảy ra bắt cháy vật liệu và thông số đáp ứng nhiệt (thermal response parameter) - chỉ số về khả năng chống bắt cháy vật liệu.

2. Thử nghiệm đốt cháy

FM4910 thử đốt cháy

Với thử nghiệm tự cháy, mẫu thủ nghiệm được đốt với nguồn nhiệt bên ngoài có thông lượng 50 kW/m2, sau đó đo thông số:

- Thời gian hóa hơi.

- Thời gian vật liệu cháy lan ổn định.

- Chiều cao ngọn lửa.

- Tỷ lệ giải phóng CO, CO2, hydrocarbon và khói.

Khói đo được dùng để tích chỉ số thiệt hại khói Smoke Damage Index (SDI), cho biết mức độ nhiễm khói của môi trường trong quá trình cháy.

3. Thử nghiệm cháy lan truyền

FM4910 thử cháy lan truyền

Để mô phỏng môi trường các đám cháy lớn người ta dùng thủ nghiệm cháy lan truyền trong  buồng đốt có tỷ lệ 40% ô xy. Mẫu được đốt từ dưới lên bằng nhọn lửa có thông lượng nhiệt 50 kW/m2.

Sau khi mẫu bắt đầu cháy, tiếp tục thử cho đến khi không còn lửa hoặc khói hơi bốc ra từ mẫu.

Việc thử nghiệm nhắm xác định xem ngọn lửa có lan truyền từ nguồn nhiệt đốt trên mẫu hay không. Việc này nhằm phân loại vật liệu "không lan truyền lửa" hay "lan truyền lửa rất nhanh".

Thủ nghiệm sẽ xác định hệ số truyền lửa (Fire Propagation Index - FPI), là chỉ số đánh giá vật liệu về khả năng chống cháy chịu nhiệt.