Truyền thông tầm gần kênh riêng Dedicated short-range communications

Truyền thông tầm gần kênh riêng Dedicated short-range communications

Truyền thông tầm gần kênh riêng một chiều hoặc hai chiều là chuẩn truyền thông không dây tầm trung thiết kế đặc biệt sử dụng trong công nghệ ô tô.

Lịch sử ra đời

Tháng 10 năm 1999, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã chọn dải phổ tần 75MHz trong băng tần 5.9GHz sử dụng cho hệ thống giao thông thông minh ITS . Tháng Tám năm 2008, Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) chọn dải phổ tần 30 MHz trong băng 5.9GHz cho ITS.

Đến năm 2003, ITS được sử dụng tại châu Âu và Nhật Bản trong thu phí điện tử.  Hệ thống DSRC ở châu Âu, Nhật Bản Mỹ không tương thích với nhau.

Chương trình phí đường bộ Singapore sử dụng công nghệ DSRC để đo đếm phương tiện đường bộ.

Các ứng dụng khác sử dụng:
     Hệ thống cảnh báo khẩn cấp cho các loại xe
     Cooperative Adaptive Cruise Control
     Cảnh bảo tắc nghẽn
     tránh va chạm
     Cảnh báo xe ưu tiên
     Kiểm tra an toàn xe
     Thanh toán bãi đậu xe điện tử
     Giải phóng mặt bằng chiếc xe thương mại kiểm tra an toàn
     Thu thập dữ liệu
     Cảnh báo giao đường sắt cao tốc
     Thu phí điện tử

Các giao thức không dây tầm ngắn khác IEEE 802.11, Bluetooth và CALM.

Các Tiêu chuẩn

Tổ chức chuẩn hoá Châu Âu CEN, hợp tác với Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã phát triển một số tiêu chuẩn DSRC:
     EN 12253:2004 truyền thông tầm gần kênh riêng - lớp vật lý sử dụng sóng microware tại tần số 5,8 GHz
     EN 12795:2002
truyền thông tầm gần kênh riêng (DSRC) - DSRC liên kết dữ liệu:  Medium Access và Logical Link Control
     EN 12834:2002
truyền thông tầm gần kênh riêng (DSRC) - lớp ứng dụng
     EN 13372:2004
truyền thông tầm gần kênh riêng (DSRC) - DSRC profile cho các ứng dụng RTTT
     EN ISO 14906:2004 Thu phí điện tử - giao diện ứng dụng


In bài này   Gửi Email bài này