EVN tổ chức hội nghị các nhà đầu tư điện gió phục vụ công tác chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại

EVN tổ chức hội nghị các nhà đầu tư điện gió phục vụ công tác chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại

Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 1/7/2021.

Hình thức: tại các điểm cầu truyền hình.

Chủ trì: Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

            Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành phần: Các ban EVN, Thị trường điện, Kế hoạch, Kỹ thuật sản xuất, Pháp chế, Cục điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục điều tiết điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty mua bán điện, Chủ đầu tư các Dự án nhà máy điện gió chuẩn bị đưa vào phát điện thương mại. 

30/6/2021 Hội nghị tạm hoãn

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid và các bên chưa cập nhập xong tiến độ thực hiện nên hội nghị tạm hoãn>


In bài này   Gửi Email bài này